Tổng giám đốc TDH và chồng của Kế toán trưởng Yeah1 bị UBCKNN xử phạt

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng và ông Nguyễn Anh Vũ. Theo đó, ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng bị phạt 22,5 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn về lý do không thực hiện được giao dịch.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng và ông Nguyễn Anh Vũ.

Theo đó, ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng bị phạt 22,5 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn về lý do không thực hiện được giao dịch. Ông Hoàng - Tổng Giám đốc kiêm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức (HoSE: TDH), đăng ký mua 200.000 cổ phiếu TDH từ ngày 31/10/2019 đến ngày 30/11/2019 và không thực hiện được giao dịch trong thời gian này (mua 0 cổ phiếu). Tuy nhiên, đến ngày 11/12/2019, Sở giao dịch chứng khoán TP HCM mới nhận được báo cáo về lý do không thực hiện được giao dịch.

Ông Nguyễn Anh Vũ bị phạt 35 triệu đồng do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Ngày 10/9/2019, ông Nguyễn Anh Vũ - người liên quan (chồng) của bà Nguyễn Thị Ngọc Nữ, Kế toán trưởng của Công ty cổ phần Tập đoàn Yeah1 (HoSE: YEG) đã thực hiện giao dịch bán 85.040 cổ phiếu YEG nhưng không báo cáo UBCKNN, HoSE về việc dự kiến giao dịch.

Trưởng Ban kiểm soát và Kế toán trưởng của Giấy Việt Trì bị phạt do báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch.

Thêm nhiều cá nhân bị UBCKNN xử phạt do vi phạm quy định CBTT Một cổ phiếu tăng gần 129% trong gần 2 tuần

Nguồn: https://ndh.vn/chung-khoan/tong-giam-doc-tdh-va-chong-cua-ke-toan-truong-yeah1-bi-ubcknn-xu-phat-1263519.html