IDJ, NVB, VCP: Thông tin giao dịch cổ phiếu

CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam (IDJ): Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Nguyễn Hoàng Linh đăng ký bán toàn bộ 157.600 cổ phiếu, tương đương 0,5% vốn. Giao dịch thực hiện qua phương thức thỏa thuận và khớp lệnh, từ ngày 20/2 đến 19/3.

CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam (IDJ): Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Nguyễn Hoàng Linh đăng ký bán toàn bộ 157.600 cổ phiếu, tương đương 0,5% vốn. Giao dịch thực hiện qua phương thức thỏa thuận và khớp lệnh, từ ngày 20/2 đến 19/3.

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB - NVB): Ông Nguyễn Trần Trung Sơn, con trai ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 8,2 triệu cổ phiếu NVB, tương đương gần 2% vốn. Giao dịch được thực hiện theo phương thức thỏa thuận, từ 20/2 đến 18/3. Nếu thành công sở hữu, ông Sơn sẽ nâng sở hữu từ 0,28% lên 2,27%, tương đương 9,35 triệu cổ phiếu.

CTCP Đầu tư xây dựng và Phát triển năng lượng Vinaconex (VCP): Ngày 17/2, quỹ đầu tư cơ hội PVI đã mua 5,9 triệu cổ phiếu, nâng lượng nắm giữ lên 20,1 triệu cổ phiếu, tương đương 35,2%.

Ông Nguyễn Khánh Hưng, Chủ tịch HĐQT Đầu tư LDG đăng ký mua vào 6 triệu cổ phiếu.

Nguồn: https://ndh.vn/co-phieu/idj-nvb-vcp-thong-tin-giao-dich-co-phieu-1263443.html