GTN không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ

Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE) thông báo bổ sung cổ phiếu GTN của CTCP GTNfoods vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ. Lý do là lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất soát xét năm 2019 là số âm.

Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE) thông báo bổ sung cổ phiếu GTN của CTCP GTNfoods vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ. Lý do là lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất soát xét năm 2019 là số âm.

Năm 2019, công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ âm 66,3 tỷ đồng, trong khi năm trước dương 7,9 tỷ đồng. GTNfoods lý giải việc thua lỗ do ảnh hưởng hoạt động thoái vốn tại các công ty con. Cụ thể, doanh nghiệp đã thoái vốn tại 3 công ty con là CTCP Nông nghiệp GTN, CTCP Đầu tư và Khai thác tài sản GTNfoods và Công ty TNHH Hàng tiêu dùng GTNfoods với với mức giá chuyển nhượng lần lượt 490,5 tỷ, 235,5 tỷ và 8 tỷ đồng.

Việc thoái vốn tại các công ty con phù hợp với định hướng mà công ty mẹ Vinamilk vạch ra cho GTNfoods là bán những ngành nghề không hiệu quả, thay vào đó tập trung vào Mộc Châu Milk.

Như vậy, sau khi bổ sung thêm cổ phiếu GTN thì danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ tại HoSE đã tăng lên thành 53 cổ phiếu. Một số mã chứng khoán đáng chú ý trong danh sách như Đầu tư và Phát triển Đức Quân (FTM), Hoàng Anh Gia Lai (HAG), Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG), Hùng Vương (HVG), Tập đoàn Đại Dương (OGC), Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (TTF),...

Ông Nguyễn Khánh Hưng, Chủ tịch HĐQT Đầu tư LDG đăng ký mua vào 6 triệu cổ phiếu.

Nguồn: https://ndh.vn/co-phieu/gtn-khong-du-dieu-kien-giao-dich-ky-quy-1263475.html