Cổ phiếu cao nhất 9 năm, Chủ tịch IDJ đăng ký bán toàn bộ cổ phiếu

Chủ tịch HĐQT Đầu tư IDJ Việt Nam ( HNX: IDJ) Nguyễn Hoàng Linh đăng ký bán toàn bộ 157.600 cổ phiếu nhằm mục đích đầu tư cá nhân. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 20/2 đến 19/3 bằng phương thức khớp lệnh và thoả thuận.

Chủ tịch HĐQT Đầu tư IDJ Việt Nam ( HNX: IDJ) Nguyễn Hoàng Linh đăng ký bán toàn bộ 157.600 cổ phiếu nhằm mục đích đầu tư cá nhân. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 20/2 đến 19/3 bằng phương thức khớp lệnh và thoả thuận.

Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu IDJ hiện đang giao dịch ở giá 13.800 đồng/cp, tăng trần 4 phiên liên tiếp lên cao nhất 9 năm. Tạm tính theo giá này thì số tiền ông Linh thu về gần 2 tỷ đồng.

Đầu tư IDJ Việt Nam thành lập năm 2007 với vốn điều lệ gần 326 tỷ đồng, tiền thân là Công ty Cổ phần Tài chính Quốc tế và Phát triển Doanh nghiệp IDJ. Công ty chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản; đầu tư tài chính, đầu tư xây dựng; tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản,...

Năm 2019, Đầu tư IDJ ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 354 tỷ, tăng 44% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 6 tỷ đồng, giảm hơn 87% do giá vốn tăng gần 83% và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng hơn 76%.

Ông Nguyễn Khánh Hưng, Chủ tịch HĐQT Đầu tư LDG đăng ký mua vào 6 triệu cổ phiếu.

Nguồn: https://ndh.vn/co-phieu/co-phieu-cao-nhat-9-nam-chu-tich-idj-dang-ky-ban-toan-bo-co-phieu-1263469.html