'Bán chui' cổ phiếu, người liên quan Kế toán trưởng Yeah1 bị phạt hành chính | Vietstock

Ngày 17/02/2020, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Anh Vũ - người liên quan của bà Nguyễn Thị Ngọc Nữ, Kế toán trưởng của CTCP Tập đoàn Yeah1 (HOSE: YEG).

'Bán chui' cổ phiếu, người liên quan Kế toán trưởng Yeah1 bị phạt hành chính

Ngày 17/02/2020, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Anh Vũ - người liên quan của bà Nguyễn Thị Ngọc Nữ, Kế toán trưởng của CTCP Tập đoàn Yeah1 (HOSE: YEG).

Cụ thể, ông Vũ bị phạt tiền 35 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Ngày 10/09/2019, ông Vũ đã thực hiện giao dịch bán 85,040 cổ phiếu YEG nhưng không báo cáo UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM về việc dự kiến giao dịch.

Đông Tư

Nguồn: https://vietstock.vn/2020/02/ban-chui-co-phieu-nguoi-lien-quan-ke-toan-truong-yeah1-bi-phat-hanh-chinh-830-732314.htm